ЗА ЯБЪЛКИ

М 9
М 9

Слаборастяща вегитативна подложка с плитка коренова система. Индуцира слаб растеж на присадените сортове и ранно встъпване в плододаване. Подходяща за средно и силно расящи сортове. Една от най добрите за интензивно овощарство.

ММ 106
ММ 106

Вегитативна подложка със средна сила на растеж. Добро хоризонтално и вертикално развитие на корена. По устойчива и на песъчливи и сухи почви. Подходяща за средно и слабо растящи сортове. Една от най разпространените подложки.


ЗА КРУШИ, ДЮЛИ И МУШМУЛИ

ДЮЛЯ ТИП А
ДЮЛЯ ТИП А

Вегитативна подложка със средна сила на растеж. Най-широко застъпената подложка в промишлените крушови насаждения. С много добър растеж и задоволителна студоустойчивост.

ВА - 29
ВА - 29

Вегитативна подложка със силен растеж. Притежава по добър афинитет с крушовите сортове. Понася добре варовити почви и сухи райони.

ДИВА КРУША
ДИВА КРУША /PIRUS COMMUNIS/

Силнорастяща семенна подложка. Индуцира силен растеж на всички сортове. С дълбоко разположена коренова система, понася завишена както алкалност така и киселинност на почвата. Сухоустойчива, добре се сраства с културните сортове. Подходяща за сортове които нямат сродство с дюлевите подложки.


ЗА СЛИВИ И КАЙСИИ

ДЖАНКА
ДЖАНКА /PRUNUS CERASIFERA/

Семенна подложка, с отлична приспособимост към различни почвено-климатични условия в различни райони, както на тежки глинести почви, така и на леки песъчливи. Индуцира силен растеж, дълголетност и високи добиви на присадените сортове.

КАЙСИЯ /ARMENIACA VULGARIS/

Семенна подложка с висока сухоустойчивост. Подходяща за сухи песъчливи почви. Понася повишено съдържание на вар в почвата.


ЗА ПРАСКОВИ, НЕКТАРИНИ И БАДЕМИ

ПРАСКОВА
ПРАСКОВА /PERSICA VULGARIS/

Семенна подложка от културни сортове. Сраства добре с присадниците и им придава умерен до силен растеж и максимална дълголетност. С добре разклонена коренова система.


ЗА ЧЕРЕШИ И ВИШНИ

ДИВА ЧЕРЕША
ДИВА ЧЕРЕША /PRUNUS AVIUM/

Семенна подложка. Предпочита се за райони с влажен климат и със слабо кисела реакция на почвата. Присадените дървета са със здрава и добре разположена коренова система, с големи корони, добра родовитост и дълголетие.

МАХАЛЕБКА
МАХАЛЕБКА /PRUNUS MAHALEB/

Семенна подложка, по сухоустойчива и студоустойчива. С дълбоко проникваща здрава коренова система. Подходяща за засушливи райони и за почви с повишено съдържание на варовик. Индуцира умерен растеж, ранно встъпване в плододаване и високи добиви.

GiSelA 6
GiSelA 6

Клонова подложка, придава на присадниците слаб растеж, ранно плододаване и едри плодове. Подходяща за самофертилни сортове и за по висока гъстота на засаждане