АБАТ  ФЕТЕЛ
АБАТ ФЕТЕЛ

20-30 Септември

ДЪРВО - средно силен растеж, средно късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - едри, кратуновидни, несиметрични, светло бронзово жълти с бакърено оранжеви отенъци, плодово месо - кремаво, полутопящо се сладко, ароматично, с добро качество. Съхранение в хладилник до Януари

ОПРАШИТЕЛИ - Клапов любимец, Пакхамс триумф, д-р Жул Гюйо, добра Луиза. Добър опрашител.

БОСКОВА  МАСЛОВКА
БОСКОВА МАСЛОВКА

15-25 Септември

ДЪРВО - умерен до силен растеж, късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - едри до много едри, бутилковидни,бакърено бронзови плодово месо - кремаво бяло, нежно, сочно, много сладко, топящо се, със силен мускатов аромат и отлични вкусови качества.

ОПРАШИТЕЛИ - Вилямова м. , д-р Жул Гюйо, Жифардова м., Клапов любимец, Пас красан, Пакхамс триумф, Хардиева м., Харденпонтова м. Добър опрашител .

ВИЛЯМОВА  МАСЛОВКА
ВИЛЯМОВА МАСЛОВКА

15-25 Август

ДЪРВО - средно силен растеж, средно ран цъфтеж

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, пресечено крушовидни,златисто жълти, от слънчевата страна зачервени, плодово месо - топящо се, сочно, сладко, със силен аромат и отлично качество. Съхранение в хладилник 2-3 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Клапов любимец, Боскова масл., Жифардова масл., Пас красан, Харденпонтова масл., Хардиева масл., Пакхамс триумф. Добър опрашител

Д-Р ЖУЛ  ГЮЙО
Д-Р ЖУЛ ГЮЙО

1-10 Август

ДЪРВО - умерен растеж, средно късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - много едри, конусовидни, с неравна повърхност, несиметрични, светло жълти с ръждавини и размит руменец, плодово месо - сочно, кисело-сладко, много ароматно, Съхранение до 20 дни.

ОПРАШИТЕЛИ - Боскова м., Вилямова м., Хардиева м., Клапов любимец, Пас красан. Добър опрашител.

КАРМЕН
КАРМЕН

края на юли - началото на август

ДЪРВО - силен растеж, добър афинитет към дюлеви подложки

ПЛОДОВЕ - средни до големи - 190 г., удължени, бутилковидни, гладки, жълто-зелени с лъскава червенина -20-30%, плодово месо - средно финно, сочно, топящо се, ароматично. Съхранение в хладилник - до м.декември.

ОПРАШИТЕЛИ - Вилямова масловка, Конференция, Тоска.

КЛАПОВ  ЛЮБИМЕЦ
КЛАПОВ ЛЮБИМЕЦ

1-10 Август

ДЪРВО - силен растеж, средно ран цъфтеж

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, жълто зелени, от слънчевата страна малиново червени, плодово месо - сладко-кисело, сочно, топящо се, с много добър вкус. Съхранение в хладилник до 3 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Боскова м., Вилямова м., Харденпонтова м., Хардиева м. Добър опрашител.

ПАКЪМС ТРИУМФ
ПАКЪМС ТРИУМФ

10 - 20 Септември

ДЪРВО - силно растящо, средно ран цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, с неравна повърхност,жълто зеленикави, сладки, слабо възкисели, умерено ароматни, с мн.добро до отлично качество. Съхранение в хладилник - около 5 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Пас Красан, Вилямова масловка. Добър опрашител.

ПАС КРАСАН
ПАС КРАСАН

05 - 10 Октомври

ДЪРВО - умерен до слаб растеж, малка прибрана корона, средно ран цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - едри до много едри, кълбовидни, зеленикаво жълти с оранжев оттенък, с ръждавини, плодово месо - белезникаво,нежно, топящо се, сочно, сладко, леко кисело с мускатов аромат, с отлични качества. Съхранение в хладилник - 5 - 6 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Боскова масл., Вилямова масл., Харденпонтова масл., Жюл Гюйо, Жифардова масл. Добър опрашител.

ПОПСКА
ПОПСКА

15 Септември - 05 Октомври

ДЪРВО - силен растеж, пирамидална корона, средно ран цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - едри до много едри, продълговато крушовидни, зеленикаво жълти, сочни, полутопящи се, слабо сладко кисели, без особен аромат, с добро качество. Съхранение в хладилник - до Февруари - Март.

ОПРАШИТЕЛИ - Пас Красан, Хардиева масл., Вилямова масл., Харденпонтова масл., Жифардова масл. Лош опрашител /триплоид/.

РАННА НА МОРЕТИНИ
РАННА НА МОРЕТИНИ

10 - 20 Август

ДЪРВО - силно растящо, средно късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, крушовидни, светло жълто зелени, розово червени от слънчевата страна,сладки, слабо кисели, ароматни, с много добро качество. Съхранение в хладилник - до 6 седмици.

ОПРАШИТЕЛИ - Пас Красан, Жифардова масловка, Абат Фетел, Жюл Гюйо. Добър опрашител.

ХАРДИЕВА МАСЛОВКА
ХАРДИЕВА МАСЛОВКА

25 Август - 5 Септември

ДЪРВО - силен до мн.силен растеж, прибрана корона, средно ран цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, тъпо крушовидни, жълто зелени с бронзова ръждавина, сладки, сочни, топящи се, с винен привкус и отлични качества. Съхранение в хладилник - 2 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Боскова масл., Пас Красан, Харденпонтова масл., Добра Луиза, Жифардова масл., Клапов любимец. Добър опрашител.

ХУБАВА ЮНСКА
ХУБАВА ЮНСКА

25 Юни - 05 Юли

ДЪРВО - умерен до силен растеж, ранен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри, продълговато крушовидни, жълто зеленикави, с карминено червени петна и ивици, сладки, слабо възкисели, ароматни, с добро качество.

ОПРАШИТЕЛИ - други сортове. Добър опрашител.

ЧЕРВЕНА  ВИЛЯМОВА
ЧЕРВЕНА ВИЛЯМОВА

20-30 Август

ДЪРВО - средно силен растеж, средно късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, с гладка винено червена повърхност, плодово месо - много сладко, топящо се, сочно. Съхранение в хладилник до 3-4 месеца

ОПРАШИТЕЛИ - Клапов любимец, Боскова масл., Жифардова м., Пас красан, Хардиева масл., Пакхамс триумф. Добър опрашител.

ЯПОНСКА КРУША /NASHI/
ЯПОНСКА КРУША /NASHI/

Средата до края на август

ДЪРВО - среден до силен растеж

ПЛОДОВЕ - средно големи, кръгли с ябълковидна форма, бронзово жълти, сочни, сладки, топящи се.

ОПРАШИТЕЛИ - всички азиатски круши.