БЕЛГОЛДЕН
БЕЛГОЛДЕН

20 - 30 Септември

ДЪРВО - умерен растеж, средно късен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, кълбовидно конични до удължено конични, жълти, устойчиви на ръждивост, сладки, ароматни, с много добро качество. Съхранение в хладилник - 6 мес.

ОПРАШИТЕЛИ - Молиз делишес, Примруж, Мелроуз, Грени смит, група червена превъзходна. Добър опрашител.

ГРЕНИ СМИТ
ГРЕНИ СМИТ

20 - 30 Октомври

ДЪРВО - силен растеж, цъфтеж - средно късен, продължителен.

ПЛОДОВЕ - средно едри, кълбовидно конусовидни, изравнени, интензивно зелени, сладко възкисели, сочни, с неособен аромат, с много добро качество. Съхранение в хладилник - 7-8 мес.

ОПРАШИТЕЛИ - Молиз делишес, Мелроуз, група червена и златна превъзходна. Добър опрашител.

ЗЛАТНА ПРЕВЪЗХОДНА
ЗЛАТНА ПРЕВЪЗХОДНА

20 - 30 Септември

ДЪРВО - силен растеж, средно късен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - едри, продълговато конични, лимонено жълти до златисти,с точици и ръждавини, сладки, плътни, хрупкави, нежни, слабо кисели, с отлично. Съхранение в хладилник до м.май.

ОПРАШИТЕЛИ - Мелроуз, Глостер, Айдаред, Грени смит, златна пармена.

ЗЛАТНА РЕЗИСТЕНТНА
ЗЛАТНА РЕЗИСТЕНТНА

15 - 20 Септември

ДЪРВО - силно растящо, с прибрана корона, средно късен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - едри до много едри, удължено конусовидни, жълто зелени, сочни, сладки, силно ароматични, с отлични вкусови качества. Съхранение в хладилник - 6 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Старкримсон, Мелроуз, Примруж, Молиз делишес, Грени смит, група червена превъзходна. Добър опрашител.

МЕЛОДИЯ
МЕЛОДИЯ

Август

ПЛОДОВЕ - много едри, пресечено конусовидни, червени върху жълта основа, плодово месо - бяло, сочно, леко кисело.

МЕЛРОУЗ
МЕЛРОУЗ

25 - 30 Септември

ДЪРВО - силно растящо, средно късен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, плоско закръглени до кръгло конични, тъмно червени, сладко кисели, ароматни, мн.добро до отлично качество. Съхранение в хладилник - 6 мес.

ОПРАШИТЕЛИ - Флорина, Грени смит, Айдаред, Глостер, група златна превъзходна. Добър опрашител

МОЛИЗ ДЕЛИШЕС
МОЛИЗ ДЕЛИШЕС

15-20 Август

ДЪРВО - силно расящо, цъфтеж - среден

ПЛОДОВЕ - едри до много едри, заоблено конични, с размит на ивици червен цвят, сладки, ароматни, с много добро качество, съхранение в хладилник до 3 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Старкримсон, Грени смит, група червена и златна превъзходна. Добър опрашител.

МУЦУ
МУЦУ

25 Септември - 05 Октомври

ДЪРВО - силно растящо, средно късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - едри до много едри, заоблено конусовидни, жълти, устойчиви на ръждивост, сладки, ароматни, с много добро качество. Съхранение в хладилник - 6 - 7 мес.

ОПРАШИТЕЛИ - Мелроуз, Грени смит, група червена превъзходна. Лош опрашител /триплоид/.

ПИНОВА
ПИНОВА

20-30 Септември

ДЪВО - среден до слаб растеж, средно късен растеж

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, кълбовидно конусовидни, жълти с размита на ивици червенина, плодово месо - плътно, сочно, сладко-кисело, с фин аромат. Съхранение в хладилник до Април-Май

ОПРАШИТЕЛИ - Елстар, Глостер, Златна превъзходна, Айдаред, Мелроуз, Пилот

ПИЛОТ
ПИЛОТ

30 Септември - 5 Октомври

ДЪРВО - слаб до средно силен растеж, средно късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - средно едри, лъскаво оранжево червени, плодово месо - твърдо, хрупкаво, кисело-сладко, със силен аромат. Съхранение в хладилник - 6-7 мес.

ОПРАШИТЕЛИ - Златна превъзходна, Айдаред, Мелроуз, Глостер, Ревена, Пинова, Ремо, Елстар

ПРИМРУЖ
ПРИМРУЖ

10-20 Август

ДЪРВО - отначало умерен растеж,после отслабва, ср.късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - средно едри, плоско кълбовидни, карминено червени, плодово месо - бяло, сладко кисело, сочно, с мн.добро качество Съхранение в хладилник 3 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Глостер, Грени смит, Айдаред, група червена и златна превъзходна. Добър опрашител.

РЕВЕНА
РЕВЕНА

Края на септември

ДЪРВО - слаб растеж, среден до късен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно големи, удължени до кръгли, гладки, червени, сочни, кисело-сладки, ароматни.

ОПРАШИТЕЛИ - група златна превъзходна, Пилот, Айдаред, Re-серия.

РЕТИНА
РЕТИНА

20 - 30 август

ДЪРВО - силен растеж, ран до средно ран цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - големи, удължени, с тъмно червен цвят върху жълтозелен основен цвят. Гладки, сочни, хармонично сладко-кисели.

ОПРАШИТЕЛИ - група златна превъзходна, Айдаред, Re - серия и др.

СТАРКРИМСОН
СТАРКРИМСОН

10 - 20 Септември

ДЪРВО - слабо растящо, средно късен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, удължено конусовидни, почти изцяло тъмно червени, сладки, ароматни, с мн.добро качество. Съхранение в хладилник 6-7 месеца.

ОПРАШИТЕЛИ - Молиз делишес, Грени смит, група златна превъзходна. Добър опрашител.

ТОПАЗ
ТОПАЗ

Средата на септември

ДЪРВО - средно силен растеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри, оранжево червени върху жълт основен цвят. Плодово месо - много сочно, финно, плътно, приятно сладко-кисело, ароматично.

ОПРАШИТЕЛИ - Ревена, Ретина, Джеймс Грийф и др.

ФЛОРИНА
ФЛОРИНА

25 Септември - 5 Октомври

ДЪРВО - силен растеж, средно късен цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, заоблено конусовидни, жълто зелени с виолетово червена окраса, плътни, сочни, сладки, с добро качество. Съхранение в хладилник - до края на Март.

ОПРАШИТЕЛИ - Мелроуз, Грени смит, Айдаред, група златна и червена превъзходна, Пинова.

ФУДЖИ
ФУДЖИ

5 - 10 Октомври

ДЪРВО - силен растеж, средно ран цъфтеж.

ПЛОДОВЕ - средно едри до едри, плоско кълбовидни до кълбовидно конични, често наведени, покрити с размит и на ивици червен цвят, сладки, ароматни, с мн.добро качество. Съхранение в хладилник 6-7 мес.

ОПРАШИТЕЛИ - Грени смит, Джонатан, група златна превъзходна. Добър опрашител.

ШАРДЕН
ШАРДЕН

1 - 5 Октомври

ДЪРВО - много силен растеж, средно късен цъфтеж

ПЛОДОВЕ - едри до много едри, кълбовидни, жълти, плодово месо - бледо кремаво, сочно, плътно, сладко-кисело, с много добро качество. Съхранение в хладилник до м. Февруари

ОПРАШИТЕЛИ - Прима, Мелроуз, Грени смит, група Червена превъзходна.